เอกสาร หน้า1

เอกสารเพื่อดาวน์โหลด

โดยการก็อปปี้ลิงค์ url ในวงเล็บแล้ววางในช่อง URL ใน web address หรือคลุมดำที่อยู่เว็บแล้วคลิกขวา แล้วเลือกไปยังเว็บฯ

 

โรคซิก้า http://www.simplesite.com 3 แผ่น
โรคไข้เลือดออก http://www.narahos.com
โรคเบาหวาน http://www.simplesite.com
โรคความดัน