สาระสุขภาพ

สาระสุขภาพ ในหมวดนี้อยากจะย้อนองค์ความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สมัยประถมศึกษา เรามารีวิวกันใหม่นะครับ ยังเข้าใจเหมือนสมัยประถมหรือเปล่า ...คงไม่ใช่แค่เรื่องหมูๆ คงมีเห็ด เป็ดไก่ และอื่นๆอีกมากมาย     เดี๋ยวบทความนี้จะนำเสนอในมิติใหม่ บางคนอาจจะรู้แล้วคาดไม่ถึง ว่าจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

อาหารหลัก 5 หมู่ประกอบด้วย

1. คาร์โบไฮเดรต มีหน้าที่ สำคัญ คือให้พลังงานเป็นหลัก หรือที่เราเรียกแคลอรี โดย 1 กรัม ให้พลังงานประมาณ 4 แคลฯ

2. โปรตีน มีหน้าที่สร้งความเจริญเติบโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังให้พลังด้วย โดย 1 กรัมให้พลังงานประมาณ 4 แคลฯ 

3. ไขมัน มีหน้าที่ สำคัญ คือให้พลังงานเป็นหลัก หรือที่เราเรียกแคลอรี โดย 1 กรัม ให้พลังงานประมาณ 9 แคลฯ สูงกว่าใครๆ

4. วิตามิน ช่วยอัวยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติ

5. เกลือแร่ ช่วยเสริมสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับอวัยวะต่างๆ

นอกจากนี้แล้วยังมีน้ำที่เขาไม่นับอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่แต่ขาดไม่ได้เด็ดขาดยิ่งกว่าอาหารเสียอีก

      ต่อไปเราจะติดตามกันว่าทานอย่างไร ตามมิติหน้าที่ของอาหารแต่ละประเภท ติดตามนะครับ....ในหมวดของอาหาร